A MESTER-M Díj azoknak az áldozatkész tanároknak, edzőknek a munkáját ismeri el, akik ösztönzik a tehetséges gyerekeket a sport, a művészet és a tudomány területén és szakmailag, emberileg tanítványaik példaképei.


FELHÍVÁS

MESTER-M Díj 2018

 

Emlékszel

- arra a szeretett tanárodra, mesteredre, aki elindított a pályán, akihez mindig fordulhattál jó tanácsért, szakmai támogatásért?

Ismered

- azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermekedet jó tanácsokkal látta el és külön szakkörökön segítette az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi versenyeken?

- azt az edzőt, aki jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette készségei, képességei fejlesztésében gyermekedet?

Segíts nekünk megtalálni őket!

Szeretnénk a fiatal tehetségeket felfedező tanárokra, nevelőkre, edzőkre felhívni a közvélemény figyelmét. Ők azok, akik a háttérből segítik tanítványaik első lépéseit, áldozatvállalásuk, munkájuk nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához. Ösztönzik, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre. Tudásuk továbbadása több generációt segít újabb és újabb eredményekhez. Munkájuk ritkán kerül előtérbe, nevüket ritkán említik az eredmények mellett. Különmunkájuk általában sem erkölcsileg, sem anyagilag nem kapja meg a szükséges elismerést.

Ha ismersz ilyen pedagógust, jelöld őt a Mester-M Díjra!

A jelölés módja

- Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének megadásával és rövid indokolással lehet. Kérjük, fejtsd ki a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását, amelyek az elismerést indokolják (szakmai eredmények, közösségi munka, tanítványok legjobb eredményei stb.).

- Kérjük, minden esetben add meg saját elérhetőségét is, hogy visszajelzést tudjunk küldeni a jelölésről. - Jelölést bárki benyújthat, egyénileg vagy csoportosan.

- Jelölést kizárólag online módon lehet benyújtani az Új Európa Alapítvány honlapján (www.ujeuropaalapitvany.hu) keresztül elérhető online jelölési felületen keresztül. 2018-ban a jelöléseket szeptember 1 - december 15. között tudjuk fogadni. Kérjük, minden esetben mellékeld a jelölt adatvédelmi hozzájárulását!

 

Kik lehetnek jelöltek?

Tanárok, edzők, nevelők,

- akik 10-18 év közötti fiatalokat oktatnak, nevelnek, segítenek, képeznek, kísérnek, vagy diákcsoportok, csapatok fejlődését segítik, szakköröket vezetnek, diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását önzetlenül és eredményesen segítik;

- akik figyelnek azokra a gyerekekre, akiknek egyébként családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt nem, vagy csak kevés lehetőségük lenne arra, hogy kiemelkedjenek, fejlődjenek, továbblépjenek;

- akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását;

- akik több évtizedes pályafutásuk során bizonyították, hogy szakmai és emberi kvalitásaik miatt egyaránt érdemesek az elismerésre, akik a nevelők, tanárok, sportági edzők közösségének a megbecsülését, elismerését is bírják.

 

A programnak nem célja, hogy óvodapedagógusok és tanítók munkáját elismerje. Az ilyen jelöléseket nem tudjuk fogadni.

A programnak nem célja, hogy határon túli magyar anyanyelvű tanárok munkásságát elismerje. Romániában élő és dolgozó tanárok és edzők munkájának díjazását partner alapítványunk, a Fundatia Pentru Comunitate vállalja fel Mentor programja keretében. (www.pentrucomunitate.ro)

 

A jelölések értékelése, döntés

A legérdemesebb jelöltek közül évente egyszer az Új Európa Alapítvány kuratóriuma összesen 10 személyt választ ki a sport, a művészetek és a bölcsészet-, valamint a természettudomány területeiről, és a Mester-M Díjban részesíti, amely anyagi és erkölcsi elismerés. A díj értéke 1.000.000 forint személyenként.
A díjazottak kiválasztásánál a kuratórium előnyben részesíti a volt tanítványok részéről benyújtott jelöléseket.
A Mester-M Díjat (beleértve annak elődjét a MOL Tehetséggondozásért Díjat) egy jelölt csak egyszer kaphatja meg.

A jelölések benyújtása folyamatos, a jelöltek közül évente egyszer választ az Új Európa Alapítvány kuratóriuma. 2018. december 15-ig várjuk a jelöléseket, amelyekről várhatóan 2019. február elején dönt a kuratórium és azt követően adja át a díjakat.

Online jelölés: www.ujeuropaalapitvany.hu, www.mol.hu

 

Ismerkedjen meg korábbi díjazottjainkkal!
(2007-2014 között MOL Tehetséggondozásért Díj néven adtuk át az elismerést.)

2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011; 2010; 2009; 2008; 2007